svenska

Hej Joakim, Problemet är kärnförskjutning (gäller bägge varianter). Vi har skapat ärenden för bägge detaljer. 210-13117-C (ärende 12585) 210-13118-C (ärende 12586) Vi återkommer i ärende när vi följer upp detaljer vid formning. Mvh Urban

engelska

Hi Joakim, The problem is nuclear displacement (applies to both variants). We have created cases for both details. 210-13117-C (Case 12585) 210-13118-C (Case 12586) We return to the case when we follow up details when shaping. Sincerely Urban

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)