svenska

Kära Elma! Så trevligt att du skall resa till Tyskland i sommar. Här är lite information om du skulle vilja träffa oss i sommar. Som du vet så bor vi i Alingsås. Det är en stad 50 kilometer norr om Göteborg. Under semesterperioden i sommar kommer vi att resa ner till södra Sverige några veckor. Vi hör där en enkel lägenhet. Under en vecka kommer våra tre söner med familjer till oss. Det är vår enda möjlighet under året då alla kan träffas tillsammans. När de har rest hem finns det en möjlighet för oss att träffa dig. Du skulle kunna resa till Helsingborg och vi träffas där. Så vitt jag förstod skulle du besöka Hamburg. Du skulle då kunna resa med tåg till Helsingborg i Sverige enligt följande: Torsdagen den 4 augusti Från Hamburg Hbf 08:56 Till Fredericia 12.14 Från Fredericia 12.23 Till Copenhagen Airport 14.25 Från Copenhagen Airport 15.11 Till Helsingborg C 16.22 Seat reservations recommended at train IC 34 from Fridericia to Copenhagen Lördagen den 6 augusti Från Helsingborg C 09.10 Till Copenhagen 10.29 Från Copenhagen 11.17 Till Hamburg Hbf 16.02 Biljetten kostar dig € 150 och sedan kan det tillkomma platsbiljetter. Jag vet inte om du kan på i den lägenhet vi hyr men vi skall fråga ägaren om det när vi kommer dit. Om det inte går så får vi försöka hitta ett billigt boende. Det billigaste är nog ca €100 per natt Om detta passar dig får vi en eftermiddag och kväll tillsammans och dessutom en heldag (5 aug) då vi kan besöka några trevliga platser i Skåne som den södra delen av Sverige heter. Ledsen att vi inte kan ses hemma hos oss i Alingsås. Men om Du kan komma till Sverige när du är så nära så får vi ju ett lämpligt tillfälle att prata om det som engagerar oss – ert fina arbete i Sydafrika. Du är hjärtligt välkommen till oss.

engelska

Dear Elma! So nice that you are going to travel to Germany this summer. Here is some information if you would like to meet us this summer. As you know, we live in Alingsås. It is a city 50 kilometers north of Gothenburg. During the holiday period this summer, we will travel down to southern Sweden for a few weeks. We hear there a simple apartment. For a week, our three sons with families come to us. It is our only opportunity during the year when everyone can meet together. Once they have traveled home, there is an opportunity for us to meet you. You could travel to Helsingborg and we will meet there. As far as I understood, you would visit Hamburg. You could then travel by train to Helsingborg in Sweden as follows: Thursday, August 4 From Hamburg Hbf 08:56 To Fredericia 12.14 From Fredericia 12.23 To Copenhagen Airport 14.25 From Copenhagen Airport 15.11 To Helsingborg C 16.22 Seat reservations recommended at train IC 34 from Fridericia to Copenhagen Saturday, August 6 From Helsingborg C 09.10 To Copenhagen 10.29 From Copenhagen 11.17 To Hamburg Hbf 16.02 The ticket costs you € 150 and then there may be additional tickets.I do not know if you can in the apartment we rent but we will ask the owner about it when we get there. If this is not possible, we must try to find cheap accommodation. The cheapest is probably about € 100 per night If this suits you, we get an afternoon and evening together and also a full day (5 Aug) when we can visit some nice places in Skåne as the southern part of Sweden is called. Sorry that we can not be seen at home in Alingsås. But if you can come to Sweden when you are so close, we will have a suitable opportunity to talk about what engages us - your fine work in South Africa. You are most welcome to us.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)