svenska

Konklusion Vi påstår att vi arbetar efter de snävaste toleranserna som tillverkningssättet medger idag, vi vill även påstå att vi för vissa (*) artiklar även har snävare toleranser än vad standard säger. (*) Gäller 401-13032—401-13055 (samma toleranser som maskinformat). Vi kan även konstatera att vi idag kasserar ca. 6,5% av totalt tillverkade Beizer deflektorer för måttfel (krokighet/krumhet) i bearbetningen. Huvuddelen av dessa är långa deflektorer och om toleranserna snävas åt ytligare så kommer kassationen och kostnaderna att öka dramatiskt. Endast slumpen kan avgöra om vi får ett godkänt resultat. Avslutningsvis känner vi inte till någon försvarbar gjutmetod som kan förbättra bearbetningen ytligare. Ett alternativ skulle vara att gjuta ett homogent ämne som sedan bearbetas fram till exakta mått och toleranser men till orimliga kostnader för slut kund. Urban Fagerström Kvalitet och miljöchef 2020-06-23

engelska

Conclusion We claim that we are working on the tightest tolerances that the manufacturing method allows today, we also want to say that for some (*) articles we also have narrower tolerances than the standard says. (*) Applies to 401-13032—401-13055 (same tolerances as machine info). We can also note that today we discard approx. 6.5% of total manufactured Beizer deflectors for measurement errors (curvature / curvature) in machining. The majority of these are long deflectors and if the tolerances are tightened more superficially, the rejection and costs will increase dramatically. Only chance can determine if we get an approved result. In conclusion, we do not know of any defensible casting method that can improve machining further. An alternative would be to cast a homogeneous substance which is then processed to exact dimensions and tolerances but at unreasonable costs to the end customer. Urban Fagerström Quality and environmental manager 2020-06-23

Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)