svenska

Stort tack för ditt mail till Gunnel med förslag till olika projekt som Jubilee Church har. De är alla intressanta men kanske inte i linje med det arbetet som vår organisation SkolbarnAfrika driver. Enligt våra stadgar är SkolbarnAfrikas ändamål Det vi egentligen söker är någon form av ett projekt som vi kan stödja parallellt med vårt samarbete med scoutorganisationen Pathfinders Ministries i Cape town. Det är ingen brådska utan vi är bara öppna för nya möjligheter och nya kontakter. För er kännedom om vårt arbete bifogar jag årsredovisningen för 2021. Den är ju förstås på svenska men man kan kanske kopiera texten och få den översatt via Googles translate.

engelska

Many thanks for your email to Gunnel with suggestions for various projects that Jubilee Church has. They are all interesting but perhaps not in line with the work that our organization SkolbarnAfrika does. According to our statutes, the purpose of SkolbarnAfrika is What we are really looking for is some form of project that we can support in parallel with our collaboration with the scout organization Pathfinders Ministries in Cape Town. It is not a matter of urgency, we are only open to new opportunities and new contacts. For your knowledge of our work, I enclose the annual report for 2021. It is of course in Swedish, but you can perhaps copy the text and have it translated via Google translate.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)