svenska

§ 2 Ändamål och uppgifter Föreningens ändamål är att understödja barn och ungdomar i södra Afrika som lever under svåra sociala förhållanden och i stor fattigdom. Genom insatser i form av utbildning, praktisk ansvars¬träning och social fostran vill föreningen medverka till att utrusta unga människor för deras kommande uppgifter i livet. Föreningen har därför till uppgift att – stödja projekt med inriktning mot barn och ungdomar i södra Afrika, – bidra ekonomiskt till enskilda barns och ungdomars utbildning och förkovran, ¬– stödja barns och ungdomars deltagande i scoutverksamhet och praktiskt arbete.

engelska

§ 2 Purpose and tasks The association's purpose is to support children and young people in southern Africa who live in difficult social conditions and in great poverty. Through initiatives in the form of education, practical responsibility training and social education, the association wants to contribute to equipping young people for their future tasks in life. The association therefore has the task of - support projects targeting children and young people in southern Africa, - contribute financially to the education and upbringing of individual children and young people, ¬– support children's and young people's participation in scout activities and practical work.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)