svenska

CV MÅLSÄTTNING Kom igång genom att klicka på platshållartexten och börja skriva. Var kortfattad: en eller två meningar. KOMPETENSER Snabblärd. Målintriktad. Resultatinriktad. Öppen. OSKAR MAX HURTIG ARBETSLIVSERFARENHET Butiksbiträde, Ica Supermarket Simonssons, Strömsund 2009 – 2013 Säsongsarbete, Holiday Club, Åre, Nov 2014 – April 2015 Truckförare, Bring, Gilde, Trondheim – Maj 2015 – Oktober 2015. Budbilschaufför, Hurtig Entreprenad, April 2016 – April 2017 Vice Butikschef, Sundsvall, Patches and Pins, April 2017 – Februari 2020 Säljare/Lagerarbetare, Sqrtn Company, Februari 2020 – Pågående Styrelsemedlem, Brf Byalaget. Maj 2021 - Pågående UTBILDNING Grundskola, Hammerdal, 1 – 9. Jämtlands Gymnasium, Fyrvalla, Östersund, Aug 2011 – Jun 2014 VVS Programmet, Inriktning Ventilationsteknik. Yrkesakademin, Östersund, 2015 Truckutbildning T1 – T3 Samba Marknad, Östersund, 2020. Inriktning Sälj https://www.sambamarknad.se/sv-se/ ERFARENHET AV ELLER LEDARSKAP INOM FRIVILLIGARBETE Har du varit ledare för en föreningsgrupp, drivit ett välgörenhetsprojekt eller redigerat en skoltidning? Beskriv de erfarenheter som belyser dina ledarförmågor.

engelska

CV OBJECTIVE Get started by clicking on the placeholder text and start typing. Be brief: one or two sentences. COMPETENCES Quick learning. Goal-oriented. Results-oriented. Open. OSKAR MAX FAST WORK EXPERIENCE Store assistant, Ica Supermarket Simonssons, Strömsund 2009 - 2013 Seasonal work, Holiday Club, Åre, Nov 2014 - April 2015 Truck driver, Bring, Gilde, Trondheim - May 2015 - October 2015. Courier driver, Fast construction, April 2016 - April 2017 Vice Store Manager, Sundsvall, Patches and Pins, April 2017 - February 2020 Salesman / Warehouse Worker, Sqrtn Company, February 2020 - Ongoing Board member, Brf Byalaget. May 2021 - Ongoing TRAINING Elementary school, Hammerdal, 1 - 9. Jämtlands Gymnasium, Fyrvalla, Östersund, Aug 2011 - Jun 2014 HVAC Program, Specialization Ventilation technology. Vocational Academy, Östersund, 2015 Truck training T1 - T3 Samba Market, Östersund, 2020. Focus on Sales https://www.sambamarknad.se/sv-se/ EXPERIENCE OF OR LEADERSHIP IN VOLUNTEER WORK Have you been the leader of an association group, run a charity project or edited a school magazine?Describe the experiences that illuminate your leadership abilities.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)