svenska

Bästa Joy! Tack för informationen. Då har jag fått ordning på vem som är Martins fru och vem som var en vän till Lorna. Jag kommer att ha med det kortet i SkolbarnAfrikas årsredovisning för 2021. Du kanske har sett meddelandet från Rozande som jag vidarebefordrade till dig. Det var intressant att notera hennes uppfattning. Med tanke på vad som hände förra året skulle jag vilja avstå från att skcika några som helst pengar till Vezande för Chrsitelle. Och min fråga är om du skulle kunna hjälpa oss med det i stället. Det gäller då avgiften till Belhar High School och andra nödvändiga utgifter för Christelle. I så fall skickar vi en klumpsumma direkt till ditt konto. Det skulle vara mycket bra om du kunde hjälpa oss men det för inte gå ut över din hälsa. Vi ber för dig att du skall blir riktigt frisk. Många hälsningar ock kramar

engelska

Dear Joy! Thanks for the information. Then I got an order of who is Martin's wife and who was a friend of Lorna. I will include that card in SkolbarnAfrika's annual report for 2021. You may have seen the message from Rozande that I forwarded to you. It was interesting to note her opinion. Given what happened last year, I would like to refrain from sending any money to Vezande for Chrsitelle. And my question is if you could help us with that instead. This then applies to the fee to Belhar High School and other necessary expenses for Christelle. In that case, we will send a lump sum directly to your account. It would be great if you could help us but not to harm your health. We pray for you to get really well. Many greetings and hugs

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)