svenska

Bästa Angie Tack för snabbt svar. Men jag känner mig inte nöjd med redovisningen. SkolbarnAfrika är en organisation som försöker hjälpa ungdomar i Sydafrika till en bra utbildning. Det är människor som ger pengar till SkolbarnAfrika och vi har ett ansvar för hur dessa pengar använts. Det är inte bara att dela ut gåvor hur som helst. Vi måste noggrant redovisa hur alla pengar har använts. Laquesha är ju ett sponsorbarn från Royal Rangers program. Vi är så glada att hon har fått så fina studieresultat under 2021. Hon är både begåvad och duktig och ambitiös. Och det gläder naturligtvis både SkolbarnAfrika och hennes sponsorer. Men frågan är vilket stöd hon kan behöva från SkolbarnAfrika. Jag skrev till dig den 8 december och frågade om detta inför 2022 men har inte fått något svar. Jag vet att så duktiga elever som Laquesha får burseries. Jag förstår att hon kan behöva hjälp med skolmaterial och skoluniform. Men det gäller ju alla. Och frågan är om inte det kan rymmas inom er familjs budget. Med tanke på att vi inte har fått någon bra redovisning från er har jag funderat på om vi nu skulle avsluta sponsringen av Laquesha. Alternativet är att vi i stället betalar ut en engångssumma (som hon inte behöver redovisa i efterhand) till henne för 2022 och då enbart som en uppmuntran för att hon är så duktig. Jga återkommer inom kort till dig med besked om hur vi gör.

engelska

Dear Angie Thanks for quick reply. But I do not feel satisfied with the accounts. SkolbarnAfrika is an organization that tries to help young people in South Africa to a good education. It is people who give money to SkolbarnAfrika and we have a responsibility for how this money is used. It's not just about handing out gifts anyway. We must carefully account for how all the money has been used. Laquesha is a sponsor child from the Royal Rangers program. We are so happy that she has had such excellent study results in 2021. She is both talented and talented and ambitious. And that, of course, pleases both SkolbarnAfrika and her sponsors. But the question is what support she may need from SkolbarnAfrika. I wrote to you on December 8 and asked about this before 2022 but have not received an answer. I know that as good students as Laquesha get burseries. I understand that she may need help with school materials and school uniforms. But that applies to everyone. And the question is whether it can not fit within your family's budget. Given that we have not received a good report from you, I have wondered if we should now end the sponsorship of Laquesha.The alternative is that we instead pay a lump sum (which she does not have to report afterwards) to her for 2022 and then only as an encouragement that she is so good. I will get back to you shortly with information on how we do.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)