svenska

Övrigt Föreningen SkolbarnAfrikas verksamhetsberättelse för 2020 bifogas. Information om vår verksamhet finns på vår hemsida: www.skolbarnafrika.se. Ordförande för stiftelsen sedan bildandet 2011 är Claes-Olof Emgård-Olsson. Han är pensionerad akademidirektör vid Göteborgs universitet. Övriga i styrelsen är Elisabeth Bjufors-Magnusson, management consultant, Matilda Emgård, leg. läkare och Peo Emgård, konsult Amido AB.

engelska

Other The association SkolbarnAfrika's annual report for 2020 is attached. Information about our business is available on our website: www.skolbarnafrika.se. The chairman of the foundation since its formation in 2011 is Claes-Olof Emgård-Olsson. He is a retired Academy Director at the University of Gothenburg. Others on the board are Elisabeth Bjufors-Magnusson, management consultant, Matilda Emgård, leg. doctor and Peo Emgård, consultant Amido AB.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)