svenska

Pandemin är tyvärr inte över. Över 90 000 människor har dött i Sydafrika och bara 26 procent av befolkningen har fått de två första vaccinsprutorna. I skrivande stund har också en ny mycket allvarlig virusvariant hittats i Sydafrika. Vi ser därför ett stort behov av att även under det kommande året kunna hjälpa de mest utsatta barnen och deras familjer med mat och förnöden-heter. Men vi har inte medlen till det. Vi har däremot mycket god insyn över hur inköp och distribution sker. Och vi vet att hjälpen kommer till de mest behövande. Vi har begärt in offerter från olika matmarknader och vi har fått på ett mycket innehållsrikt paket med mat och hygien-artiklar för 259:25 sydafrikanska rand vilket motsvarar 149 svenska kronor. SkolbarnAfrika har som målsättning att fortsätta dela ut matpaket till behövande också under 2022. Vi planerar att göra det vid fyra olika tillfällen och då till minst 300 familjer. Varje utdelningstillfälle kostar 300 x 149 kr = 44 700 kr. Tanken är att utdelning skall ske i mars, juni, september och december. Vi skulle vara mycket tacksamma för att hjälp med medel vid två till tre utdelningstillfällen. Den sammanlagda kostnaden för tre utdelningar är 134 100 kr.

engelska

Unfortunately, the pandemic is not over. More than 90,000 people have died in South Africa and only 26 percent of the population has received the first two vaccines. At the time of writing, a new very serious virus variant has also been found in South Africa. We therefore see a great need to be able to help the most vulnerable children and their families with food and necessities in the coming year as well. But we do not have the means to do so. On the other hand, we have very good insight into how purchasing and distribution take place. And we know that help comes to the most needy. We have requested quotes from various food markets and we have received a very rich package of food and hygiene items for 259: 25 South African rand, which corresponds to 149 Swedish kronor. SkolbarnAfrika's goal is to continue distributing food packages to the needy also in 2022. We plan to do so on four different occasions and then to at least 300 families. Each dividend opportunity costs SEK 300 x 149 = SEK 44,700. The idea is that dividends will be paid in March, June, September and December. We would be very grateful for help with funds at two to three dividend occasions. The total cost for three dividends is SEK 134,100.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)