svenska

Vårt arbete i Sydafrika Vår samarbetspartner i Sydafrika är scoutorganisationen Parthfinders. Vi har tillsammans en väl utbyggd organisation i Kapstaden med verksamhet på åtta olika platser i kåkstäder som Belhar, Delft, Elsies River, Eeste River och Khayelitsha samt i Franschhoek, ca fem mil från Kapstaden. Där samlas regelbundet barn och ungdomar i olika åldersgrupper till samlingar med undervisning, sport och lek. Att bli scout och delta i scoutverksamheten blir som regel en väg till ett liv bort från kriminalitet, drogmissbruk och arbetslöshet. Tack vare vårt årliga stöd till scoutverksamheten är i dag mer än 300 ungdomar engagerade i detta scoutarbete och vi planerar för en utökad verksam-het de kommande åren. Genom vår kännedom om de olika scoutgrupperna har vi också kunnat hjälpa många enskilda barn och ungdomar med sin utbildning genom bidrag till skolavgifter, skolmaterial och transporter. Vi har bl.a. goda kontakter med bl.a. University of Western Cape för att på så sätt kunna stödja de ungdomar som fortsätter till universitetsstudier. Vi stöder också ett rehabiliteringsprojekt i två små kåkstäder (Seven de Laan och Masincedane) där många vuxna missbrukar narkotika och där barnen ofta kommer till skada. Vi har där mött många apatiska ungdomar och unga män som idag är totalt förändrade och nu studerar eller arbetar. Där har många fått hjälp från total katastrof till ett liv med familj, hälsa och arbetet.

engelska

Our work in South Africa Our partner in South Africa is the scout organization Parthfinders. Together we have a well-developed organization in Cape Town with operations in eight different locations in shantytowns such as Belhar, Delft, Elsies River, Eeste River and Khayelitsha and in Franschhoek, about 50 km from Cape Town. There, children and young people in different age groups regularly gather for gatherings with teaching, sports and play. Becoming a scout and participating in the scout activities usually becomes a way to a life away from crime, drug abuse and unemployment. Thanks to our annual support for the scout activities, today more than 300 young people are involved in this scout work and we plan for an expanded activity in the coming years. Through our knowledge of the various scout groups, we have also been able to help many individual children and young people with their education through grants for school fees, school materials and transport. Among other things, we have good contacts with i.a. University of the Western Cape in order to support the young people who continue to university studies. We also support a rehabilitation project in two small shantytowns (Seven de Laan and Masincedane) where many adults abuse drugs and where children are often harmed.We have met many apathetic young people and young men who today are totally changed and now study or work. There, many have received help from total disaster to a life with family, health and work.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)