svenska

Föreningen SkolbarnAfrika SkolbarnAfrika är en förening med säte i Alingsås som bildades 2011 och vars ändamål är att understödja barn och ungdomar i södra Afrika som lever under svåra sociala förhållanden. Genom utbildning, praktisk ansvarsträning och social fostran vill föreningen medverka till att utrusta unga människor för deras kommande uppgifter i livet. Vi samarbetar vi med en scoutorganisation i Sydafrika och vårt arbete bedrivs i Kapstadens slumområden. SkolbarnAfrika blev i juli 2019 den första organisationen i Sverige som Skatteverket godkände som gåvomottagare när reglerna om skattereduktion till ideell verksamhet återinfördes. En viktig princip för föreningen är att alla medel som samlas in oavkortat går till hjälparbetet i Sydafrika. Vi har därför inga administrativa eller andra omkostnader. Vi torde vara ganska unika i det avseendet. Vår verksamhet revideras årligen av revisionsföretaget KPMG i Göteborg som gör detta utan kostnad. De huvudsakliga intäkterna kommer från enskilda gåvogivare och från företagsspons-ring. Under 2021 har våra samlade intäkter hitintills uppgått till 210 tkr.

engelska

Association SkolbarnAfrika SkolbarnAfrika is an association based in Alingsås that was founded in 2011 and whose purpose is to support children and young people in southern Africa who live in difficult social conditions. Through education, practical responsibility training and social education, the association wants to help equip young people for their future tasks in life. We collaborate with a scout organization in South Africa and our work is conducted in Cape Town's slum areas. In July 2019, SkolbarnAfrika became the first organization in Sweden to be approved by the Swedish Tax Agency as a gift recipient when the rules on tax reduction for non-profit activities were reintroduced. An important principle for the association is that all funds raised in full go to relief work in South Africa. We therefore have no administrative or other overheads. We should be quite unique in that respect. Our operations are audited annually by the auditing company KPMG in Gothenburg, which does this free of charge. The main income comes from individual gift donors and from corporate sponsorship. In 2021, our total revenue so far has amounted to SEK 210,000.

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-engelska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)