svenska

Tack för ert meddelande. Jag beklagar förlusten av en medarbetare och förstår att det det är mycket sorgligt för alla berörda. När det gäller Christelle Matthew så har vi skcikat pengar till hennes fostermannan Vezande Van Niekerk så att hon kan betala skolavgiften. Vezande skriver till oss att skolan just nu är stängd och att hon inte kan komma dit för att betala förrän den 2 augusti. Jga är tacksam om ni kan följa upp detta för oss. Vi en en svensk hjälporganisation som heter SA (www) och som hjälper bann i Sydafrika till en god utbildning. Det finns mer information om oss på vår hemsida (delvis på engelska). För nästkommande år (2022) är det vår önskan att vi kan betala Christells skolavgift direkt till er i stället för via familjen.

engelska

Thank you for your message. I regret the loss of an employee and understand that it is very sad for everyone involved. As for Christelle Matthew, we have sent money to her foster husband Vezande Van Niekerk so that she can pay the school fee. Vezande writes to us that the school is currently closed and that she can not come there to pay until August 2. I'm grateful if you can follow this up for us. We are a Swedish aid organization called SA (www) which helps ban in South Africa to a good education. There is more information about us on our website (partly in English). For the next year (2022), it is our wish that we can pay Christell's school fee directly to you instead of through the family.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)