svenska

Förra året skulle vi ha haft 10-års jubileum på Brand Bay Beach Resort, men det blev inget. Pandemin satte stopp för resandet. I år vill vi försöka att få till en vistelse hos er om alla restirktioner tillåter det. Vi kommer att vara vaccinerade. Resan planeras vara 5 september till 12 september 2021. Vi önskar en Sea Front Junior Suit med poolaccess. Precis som vi brukar. Vi är medlemmar i ert loyalitetsprogram men jag har inte tillgång till något medlemsnummer. Hoppas att ni kan se det ändå. Det är registrerat på Kjell Gustafsson, Lagercrantz Plats 7B, S50431 Borås, Sweden. My name is Helene Benjaminsson, samde adress. Tacksam för en offert på ert bästa pris för denna vistele.

engelska

Last year we would have had a 10-year anniversary at Brand Bay Beach Resort, but nothing came of it. The pandemic stopped travel. This year we want to try to get a stay with you if all restrictions allow it. We will be vaccinated. The trip is planned to be 5 September to 12 September 2021. We want a Sea Front Junior Suit with pool access. Just like we usually do. We are members of your loyalty program but I do not have access to any membership number. Hope you can see it anyway. It is registered at Kjell Gustafsson, Lagercrantz Plats 7B, S50431 Borås, Sweden. My name is Helene Benjaminsson, same address. Thank you for a quote on your best price for this stay.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)