svenska

Begreppet anställd kan till exempel bero på hur och vem som betalar ut din lön. Det kan vara annorlunda i olika länder eller vid olika universitet / värdinstitutioner. Kontakta Lunds universitet om vad som gäller där du är nu som postdoktor. Har du varit formellt anställd där du har varit postdoktor innan den senaste? Ange detta. Annars, ange vad du tycker det är.

engelska

The concept of employee can, for example, depend on how and who pays your salary. It may be different in different countries or at different universities / host institutions. Contact Lund University about what applies where you are now as a postdoctoral fellow. Have you been formally employed where you have been a postdoctoral fellow before the last one? Enter this. Otherwise, state what you think it is.

Oversatt.se Användarvillkor

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)